بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669535
تامین و نصب تجهیزات جهت خطوط انتقال 220kV و 550kV نیروگاه تاربیلا
تاريخ انقضا 22/12/2021
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.