بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 694066
تامین و نصب پست برق 132/33KV الفیحا، القبله و الغدیر در استان بصره
تاريخ انقضا 15/01/2024
كشور: عراق
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.