بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 694073
تامین 12000 انواع کنتور برق LV جهت بکارگیری در پروژه برق خورشیدی
تاريخ انقضا 10/01/2024
كشور: غنا
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.