بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644247
نوسازی جاده کوئلیمان – نیکوئادالئاند در استان زامبزیا به طول 70 کیلومتر
تاريخ انقضا 19/11/2019
كشور: موزامبیک
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.