بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648633
نوسازی و ترمیم جاده هاگیانگ – پارک صنعتی بینه وانگ به طول 24کیلومتر
تاريخ انقضا 18/03/2020
كشور: ویتنام
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.