بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648648
احداث بزرگراه زمواوسیایوری - چوماتلتی، پروژه ارتقاء کریدور شرقی غربی
تاريخ انقضا 25/03/2020
كشور: گرجستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.