بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649641
عملیات به روز رسانی زیرساخت جاده چهارسو، منطقه 20 شهرداری کابل
تاريخ انقضا 13/04/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.