بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649647
عملیات نوسازی جاده خولو – زارزما به طول 40 کیلومتر در منطقه باتومی
تاريخ انقضا 10/04/2020
كشور: گرجستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.