بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 654223
خدمات نگهداری عمومی جهت بازار ماهی‌فروشان در بندر صیادی بریسوت
تاريخ انقضا 06/09/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.