بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655537
نوسازی جاده های منتهی به ساجاواخ، چوخاتایوری، اوزورگتی و کوبولتی
تاريخ انقضا 07/10/2020
كشور: گرجستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.