بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 660854
خدمات مشاوره جهت تسهیل در اجرای پروه های شهری چغچران و هرات
تاريخ انقضا 30/03/2021
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.