بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664548
خدمات مشاوره شامل نظارت بر احداث راه آهن ایسپارتاکوله - چرکزکوی
تاريخ انقضا 13/07/2021
كشور: ترکیه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.