بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 665636
عملیات احداث ساختمان مرکز پیش دبستانی چابوکیانی در شهر لاگودخی
تاريخ انقضا 16/08/2021
كشور: گرجستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.