بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 665637
بازسازی 42کیلومتر جاده اوزون آغاچ – اوتار جهت پروژه کریدور اروپا - چین
تاريخ انقضا 25/08/2021
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.