بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667726
احداث و نصب سامانه های کنترل ترافیک و ایمنی جاده، وزارت حمل و نقل
تاريخ انقضا 11/11/2021
كشور: موریس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.