بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667727
احداث و تکمیل راه‌ها جهت پروژه ارتقاء کریدورها در بخش جاده ای میندانائو
تاريخ انقضا 09/11/2021
كشور: فیلیپین
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.