بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676959
نوسازی 40 کیلومتر جاده باختر – لوا کنت – آق‌مزار جهت پروژه شبکه راهها
تاريخ انقضا 05/08/2022
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.