بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 694074
توسازی و نگهداری 68 کیلومتر جاده جهت پروژه کریدور جنوب شرق آسیا
تاريخ انقضا 16/01/2024
كشور: لائوس
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.