بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 696224
خدمات مشاوره جهت طراحی، توسعه و اجرای پروژه حمل و نقل زمینی
تاريخ انقضا 03/03/2024
كشور: قطر
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.