بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 211032
پروژه عمومي مقاوم سازي ساختمانهاي استانبول در برابر وقوع زمين لرزه
تاريخ انقضا 31/12/2016
كشور: تركيه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 211031
پروژه عمومي احداث 13 مدرسه متوسطه هر يك به ظرفيت 216 دانش آموز
تاريخ انقضا 31/12/2015
كشور: ازبكستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 210268
پروژه عمومي نوسازي مترو ايروان شامل تامين تجهيزات، اجرا و مشاوره
تاريخ انقضا 10/01/2014
كشور: ارمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 209136
پروژه عمومي احداث دو تونل مجاور، هر يك به طول 2928 متر، جاده گوريكا- بيلجشوو
تاريخ انقضا 25/11/2013
كشور: بوسني و هرزگوين
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 207196
پروژه عمومي مدرن سازي كريدور شمالي شامل احداث پل جديد و خدمات مشاوره
تاريخ انقضا 07/10/2013
كشور: ارمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 207195
پروژه عمومي ارتقا راه مرزي دوشنبه - ازبكستان شامل نوسازي و تعريض جاده ها
تاريخ انقضا 09/10/2013
كشور: ازبكستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 207124
پروژه عمومي بازسازي راههاي محلي شامل اجراي امور عمراني و مشاوره
تاريخ انقضا 27/09/2013
كشور: جمهوري آذربايجان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 205233
پروژه عمومي فرودگاه بين المللي خجند شامل نوسازي باندها و نصب تجهيزات
تاريخ انقضا 13/08/2013
كشور: تاجيكستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.