بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641337
عملیات نگهداری پیشگیرانه خطوط لوله آب 100mm تا 1200mm در دبی
تاريخ انقضا 21/08/2019
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.