بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641554
طراحی، تامین و نصب سامانه آبرسانی جهت سایت زمین گرمایی آلالوباد
تاريخ انقضا 12/08/2019
كشور: اتیوپی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.