بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 642436
عملیات احداث مرکز توزیع آب شامل مجرا و شبکه های آبرسانی در تاشکند
تاريخ انقضا 16/09/2019
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.