بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643558
نوسازی سامانه آبرسانی و تاسیسات آبیاری ناحیه بایزاک، استان ژامبیل
تاريخ انقضا 23/10/2019
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.