بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 654447
بازسازی ایستگاه پمپاژ تویامویون جهت پروژه توسعه آبرسانی مناطق غربی
تاريخ انقضا 18/09/2020
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.