بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 657826
عملیات احداث مخزن آب 30MIG در منطقه حتا جهت هیات برق و آب دبی
تاريخ انقضا 21/12/2020
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.