بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669528
تامین تجهیزات شامل کنتورهای جمعی جهت پروژه آب و فاضلاب در نورک
تاريخ انقضا 12/12/2021
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.