بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676951
بازسازی و نصب 97 چاه زهکشی جهت نوسازی سامانه آبیاری ماکتارال
تاريخ انقضا 03/08/2022
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.