بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676954
عملیات احداث و نوسازی شبکه آبرسانی، پروژه توسعه آب استان تاشکند
تاريخ انقضا 16/08/2022
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.