بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 694077
توسازی خطوط لوله و ایستگاه‌های پمپاژ، پروژه تامین آب دوشنبه شهر
تاريخ انقضا 27/12/2023
كشور: تاجیکستان
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.