بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304017
طراحي، تامين و احداث سامانه ارتباطات راه دور، جهت نيروگاه برق در بصره
تاريخ انقضا 17/07/2013
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304016
تامين توربين و چرخه روغن Turbine & Circulating Oil جهت نيروگاه برق در بصره
تاريخ انقضا 14/07/2013
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304015
تامين 38 هزار مورد كنتور تكفاز و 8 هزار مورد كنتور سه فاز جهت وزارت برق
تاريخ انقضا 15/07/2013
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304014
طراحي، مهندسي، تامين تجهيزات و راه اندازي برج خنك كننده جهت پالايشگاه
تاريخ انقضا 30/07/2013
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304013
تامين 19 مورد انواع پمپ و 17 مورد‌ ولو و اتصالات جهت بكارگيري در صنعت نفت
تاريخ انقضا 16/07/2013
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304012
تامين 5 مورد انواع لوله هاي مبدل حرارتي Heat Exchanger Tubes جهت پالايشگاه
تاريخ انقضا 16/07/2013
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304011
تامين 10 مورد انواع تجهيزات ايمني و اطفاء حريق جهت بكارگيري در صنعت نفت
تاريخ انقضا 16/07/2013
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 303284
پروژه عمومي نوسازي نيروگاههاي برقابي شامل تامين و نصب تجهيزات و مشاوره
تاريخ انقضا 11/06/2014
كشور: اوكراين
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 303283
پروژه عمومي فاضلاب كازين شامل احداث تصفيه خانه و نوسازي شبكه آبرساني
تاريخ انقضا 12/06/2014
كشور: بوسني و هرزگوين
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 303282
جايگزيني و نصب 3000 مورد شير اطمينان فشارشكن (Safety Relief Valve) در دخان
تاريخ انقضا 04/08/2013
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.