بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

 كد مناقصه 310092
نوسازي 7 كيلومتر جاده و سازه هاي زهكشي در منطقه چهاربرجك، ولايت نيمروز
تاريخ انقضا 29/01/2014
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كد مناقصه 310091
احداث پل بتوني به طول 20 متر بر روي رودخانه پارون در منطقه واما، ولايت نورستان
تاريخ انقضا 20/01/2014
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فارسي دري قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كد مناقصه 310051
تامين 22 دستگاه بيل مكانيكي Excavator جهت پروژه ارتقاء زيرساخت شهري بنگلانگر
تاريخ انقضا 21/01/2014
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كد مناقصه 310048
احداث كلاسهاي درس و تامين تجهيزات جهت مراكز آموزشي در منطقه سونامگنج
تاريخ انقضا 20/01/2014
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كد مناقصه 310047
ارتقاء جاده دسترسي به مناطق دور افتاده و تقويت امكانات ارتباطي در كولنا
تاريخ انقضا 26/02/2014
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كد مناقصه 310041
عمليات احداث جاده دسترسي به مخزن غافات جهت سازمان تامين آب و برق دبي
تاريخ انقضا 23/01/2014
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كد مناقصه 310038
اجراي امور عمراني متفرقه شامل احداث سازه ها و ارتقاء زيرساختها در حالول
تاريخ انقضا 09/02/2014
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كد مناقصه 310035
نوسازي 13 كيلومتر جاده و سازه هاي زهكشي در منطقه خواجه بها الدين ولايت تخار
تاريخ انقضا 22/01/2014
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.