بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305092
پروژه عمومي مشاوره و نظارت بر عمليات نوسازي جاده هاي كشوري
تاريخ انقضا 25/07/2014
كشور: قرقيزستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305081
احداث پل به طول 48 متر بر رودخانه سرعوض در منطقه لولاش ولايت فارياب
تاريخ انقضا 31/08/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فارسي دري قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305079
عمليات احداث بخش اول جاده سنگ لاخ در منطقه بهسود به طول 18 كيلومتر
تاريخ انقضا 14/09/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305078
احداث جاده به طول 51 كيلومتر حد فاصل شبرغان و سيرپل، وزارت فوائد عامه
تاريخ انقضا 15/09/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305077
احداث جاده حد فاصل تنگي چاسماي و پل تاجك آيلتان به طول 28 كيلومتر
تاريخ انقضا 08/09/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305072
نوسازي جاده حد فاصل استالف و قرباغ در ولايت كابل جهت وزارت فوائد عامه
تاريخ انقضا 27/08/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فارسي دري قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305071
احداث ساختمان خوابگاه و سالن غذاخوري دانشكده پزشكي دانشگاه قندهار
تاريخ انقضا 26/08/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فارسي دري قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305062
تامين ماشين آلات و تجهيزات جهت پروژه هاي عمراني در اوش و جلال آباد
تاريخ انقضا 09/09/2013
كشور: قرقيزستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.