بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304221
تامين تجهيزات انتقال برق شامل واير فولادي گالوانيزه، واير نوري و كنداكتور
تاريخ انقضا 19/08/2013
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304211
مناقصات دولت آفريقاي جنوبي (بولتن 2782)
تاريخ انقضا 22/08/2013
كشور: آفريقاي جنوبي
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304141
مناقصات دولت آفريقاي جنوبي (بولتن 2781)
تاريخ انقضا 27/08/2013
كشور: آفريقاي جنوبي
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304095
احداث 11 كيلومتر راه روستايي جهت پروژه توسعه پايدار زيرساختها در شمال كشور
تاريخ انقضا 25/07/2013
كشور: ويتنام
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304094
پروژه تامين آب جافنا و كيلينوچچي شامل نوسازي پايين دست خاكريز ايرنمادو
تاريخ انقضا 29/07/2013
كشور: سريلانكا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304093
پروژه ارتقاء آموزش با استفاده از ICT شامل اتصال آموزشگاهها به شبكه ارتباطي
تاريخ انقضا 29/07/2013
كشور: ساموآ
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304092
احداث، اجرا و نگهداري 32 تصفيه خانه آب MLD و ايستگاههاي پمپاژ در هاريانا
تاريخ انقضا 14/08/2013
كشور: هند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304091
تامين و نصب LEDهاي خورشيدي و جايگزيني CFLها جهت روشنايي معابر گازيپور
تاريخ انقضا 20/08/2013
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304087
تامين تجهيزات شامل موتور ولتاژ بالا سه فاز جهت بكارگيري در صنعت سيمان
تاريخ انقضا 24/07/2013
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304086
تامين مبدل حرارتي و انتقال دهنده حرارتي جهت بكارگيري در نيروگاه ديزلي سامرا
تاريخ انقضا 23/07/2013
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.