بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304085
تامين 2 سامانه تصفيه كننده نفت گاز مجهز به پمپ، كمپرسور و خشك كننده هوا
تاريخ انقضا 23/07/2013
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304084
طراحي، تامين و راه اندازي تجهيزات جهت پست برق 11/33 كيلو ولت در ديوانيه
تاريخ انقضا 22/07/2013
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304083
تامين تجهيزات شامل 16 دستگاه پمپ سانتريفوژ افقي به همراه موتور و قطعات
تاريخ انقضا 28/07/2013
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304082
تامين 10 دستگاه پمپ به همراه بيس پليت جهت بكارگيري در صنعت نفت
تاريخ انقضا 30/07/2013
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304081
تامين تجهيزات و مواد جهت عمليات حفاظت كاتديك خط لوله گاز در بصره
تاريخ انقضا 23/07/2013
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304071
مناقصات دولت آفريقاي جنوبي (بولتن 2780)
تاريخ انقضا 07/08/2013
كشور: آفريقاي جنوبي
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304059
احداث نيروگاه گازي 150 مگاواتي در استان عدن جهت وزارت برق و انرژي
تاريخ انقضا 22/07/2013
كشور: يمن
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304058
مهندسي، تامين و احداث نيروگاه خورشيدي 5 مگاواتي سكائه در پراچواپك كريكن
تاريخ انقضا 04/09/2013
كشور: تايلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304057
پروژه طراحي، تامين و احداث نيروگاه برقابي o2x250MWلامتاكانگ جولابها وادهانا
تاريخ انقضا 17/09/2013
كشور: تايلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304056
تامين، نصب و راه اندازي ژنراتور گازسوز 360 كيلو واتي در سيلهت (كليد در دست)
تاريخ انقضا 20/08/2013
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.