بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648851
تامین و نصب 7748 اشتراک آب و خطوط لوله 110mm-255mm در نائوگائون
تاريخ انقضا 16/03/2020
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648837
تامین و نصب کنتورهای Ultrasonic سنجش جریان آب و اتصالات در کلمبو
تاريخ انقضا 01/04/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648641
عملیات مدیریت آبهای سطحی محوطه تودون – وادا در سوکوتو متروپولیس
تاريخ انقضا 24/03/2020
كشور: نیجریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648626
طراحی و احداث شبکه فاضلاب و پاکسازی سامانه های مرتبط در شهر جیزک
تاريخ انقضا 19/03/2020
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648625
نوسازی سامانه های آبرسانی شامل مخازن بتونی و ایستگاه پمپاژ در تاشکند
تاريخ انقضا 19/03/2020
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648624
احداث و نوسازی خطوط لوله انتقال آب در حدفاصل VU-1 تا VU-3 در تاشکند
تاريخ انقضا 19/03/2020
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648616
نگهداری 3 چاه آرتزین در منطقه نجد در استان ظفار، وزارت امور شهرداری
تاريخ انقضا 22/03/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648447
مهندسی، تامین، احداث و راه اندازی سامانه متمرکز مدیریت فاضلاب، حالول
تاريخ انقضا 15/03/2020
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.