بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649257
نوسازی و گسترش شبکه ها و تصفیه خانه های فاضلاب در شهر ایلدورت
تاريخ انقضا 07/04/2020
كشور: کنیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649254
تامین لوله های آهن داکتیل 1000mm جهت برنامه سرمایه گذاری بخش آب
تاريخ انقضا 08/04/2020
كشور: ویتنام
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649247
تامین، نصب و راه اندازی رادار هواشناسی، پروژه مدیریت حوادث طبیعی
تاريخ انقضا 08/04/2020
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649242
احداث تصفیه خانه فاضلاب در جامبی، پروژه بهداشت عمومی متروپولیتن
تاريخ انقضا 17/04/2020
كشور: اندونزی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649241
احداث سامانه جمع آوری فاضلاب در حوزه آبریز شرقی جهت منطقه جامبی
تاريخ انقضا 23/03/2020
كشور: اندونزی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648877
تامین تجهیزات فناوری اطلاعات جهت بکارگیری در پروژه آب و فاضلاب نورک
تاريخ انقضا 31/03/2020
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648873
نوسازی تاسیسات آب و ایستگاه پمپاژ و تامین و نصب لوله در قصر بجیر
تاريخ انقضا 08/04/2020
كشور: مراکش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648872
عملیات مدرن سازی سامانه های آبیاری رانی‌جاماراکولاریا (فاز2) در تیکاپور
تاريخ انقضا 05/04/2020
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.