بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 665824
احداث شبکه جمع آوری فاضلاب و ایستگا‌ه‌های پمپاژ منطقه کامپونگ چام
تاريخ انقضا 09/09/2021
كشور: کامبوج
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 665823
عملیات ارتقاء کانال 15 و سازه های مرتبط در تاکئو، پروژه آبیاری کشاورزی
تاريخ انقضا 01/09/2021
كشور: کامبوج
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 665814
تامین تجهیزات شامل قطعات پمپ‌ آب نیروگاه سیکل ترکیبی در نارسینگدی
تاريخ انقضا 16/09/2021
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 665635
تامین تجهیزات تشخیص نشت Leak Detection جهت هیات برق و آب دبی
تاريخ انقضا 25/08/2021
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 665632
تامین انواع کنتورهای اولتراسونیک ایستا جهت اجرای پروژه آب آشامیدنی
تاريخ انقضا 07/09/2021
كشور: مراکش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 665631
احداث سامانه مدیریت پسماند جامد و تاسیسات مرتبط در استان کراتی
تاريخ انقضا 01/09/2021
كشور: کامبوج
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 665629
تامین انواع تجهیزات شامل لوله و اتصالات جهت آبرسانی 22 منطقه شهری
تاريخ انقضا 16/08/2021
كشور: اتیوپی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 665621
طراحی، تامین و نصب سامانه پیشبینی و هشدار وقوع سیل منطقه تیرای
تاريخ انقضا 15/09/2021
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.