بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 668245
تامین تجهیزات شامل کنتور، پمپ و لوله جهت پروژه توسعه بخش آبرسانی
تاريخ انقضا 04/11/2021
كشور: آنگولا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 668229
تامین و نصب ولوهای تعدیل فشار در شبکه توزیع آب،‌ پروژه آبرسانی شهری
تاريخ انقضا 17/11/2021
كشور: مراکش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 668228
عملیات نوسازی سامانه پمپاژ شامل تامین تجهیزات و مهندسی سیویل
تاريخ انقضا 09/11/2021
كشور: مراکش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 668224
بازسازی و مدرن‌سازی کانال باباتاج جهت پروژه مدیریت منابع آب در آرال
تاريخ انقضا 15/11/2021
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 668223
عملیات کانال کشی جهت اجرای پروژه مدیریت منابع آب در قاراقالپاقستان
تاريخ انقضا 08/11/2021
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 668222
تامین و نگهداری سامانه های آب و فاضلاب در خوارزم، قشقه دریا و نمنگان
تاريخ انقضا 08/11/2021
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 668213
احداث سامانه آبرسانی شامل تصفیه خانه و خط لوله اصلی در مینگوره
تاريخ انقضا 25/11/2021
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 668212
احداث سامانه مدیریت فاضلاب شامل تصفیه خانه مناطق کوتل و مردان
تاريخ انقضا 12/11/2021
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.