بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 671812
تامین لوله های GRE و اتصالات مرتبط جهت آب تولیدی میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 03/03/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 671811
تامین تجهیزات و قطعات الکتریکال و ابزارهای مرتبط، میدان نفتی احدب
تاريخ انقضا 09/03/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 671446
تامین تجهیزات و ماشین آلات دوار Rotary Machine جهت پالایشگاه بانیاس
تاريخ انقضا 27/02/2022
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 671439
تامین انواع تجهیزات عمومی کارخانه جهت بکارگیری در صنعت نفت و گاز
تاريخ انقضا 14/02/2022
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 671434
خدمات چاه‌پیمایی و ذخیره اطلاعات در میدان نفتی نهروان، شرق بغداد
تاريخ انقضا 24/02/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 671433
تامین ماژول‌های تولید نفت Oil Producer Modules میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 07/03/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 671432
تامین تجهیزات ایستگاه‌ CPF1, CPF2, CPF3 & SWPE1 میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 16/02/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 671431
تامین غرفه پیش‌ساخته جهت پَدهای چاه (مدت 2سال) میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 15/02/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.