بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637597
طراحی، تامین و نصب شبکه های توزیع برق LV و MV در مناطق روستایی
تاريخ انقضا 03/05/2019
كشور: لیبریا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637596
عملیات احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر مارنیولی در منطقه کویمو کارتلی
تاريخ انقضا 17/04/2019
كشور: گرجستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637595
تامین و نصب سامانه برق الحاقی LV و باطری‌های خورشیدی در تویهوئا
تاريخ انقضا 22/04/2019
كشور: ویتنام
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637594
طراحی، نصب و راه اندازی سامانه جدید مدیریت ترافیک در پورت لوئیس
تاريخ انقضا 16/04/2019
كشور: موریس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637593
تامین تجهیزات جهت بخش‌های 1 تا 6 پروژه آبرسانی و بهداشت عمومی
تاريخ انقضا 17/04/2019
كشور: بوتسوانا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637592
نوسازی سامانه آبرسانی و تاسیسات مرتبط جهت آبیاری 3منطقه ژمبیل
تاريخ انقضا 23/04/2019
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637591
تامین و نصب سامانه SCADA اسکادا جهت پروژه آبرسانی منطقه سِمی
تاريخ انقضا 26/04/2019
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637587
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی خط انتقال برق 220kV  کنر – جلال آباد
تاريخ انقضا 24/04/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637586
طراحی، تامین، نصب و  راه اندازی پست برق 220/20kV در ولایت کنر
تاريخ انقضا 20/04/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637585
احداث و تکمیل خط انتقال برق 400kV به طول 181 کیلومتر در اوتاراکهاند
تاريخ انقضا 23/04/2019
كشور: هند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.