بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639928
طراحی، تامین، احداث، نصب و اجرای نیروگاه خورشیدی 25MW در حمص
تاريخ انقضا 18/08/2019
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639927
نوسازی سامانه آبرسانی و تاسیسات مرتبط جهت آبیاری منطقه ژمبیل
تاريخ انقضا 10/07/2019
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639926
طراحی، تامین و نصب سامانه های SCADA و RMS پروژه انتقال برق لاهور
تاريخ انقضا 19/07/2019
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639925
عملیات اورهال تجهیزات موتور پمپ‌های خنک کننده آب تاسیسات راس لفان
تاريخ انقضا 07/07/2019
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639924
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی پارک MBR در دبی
تاريخ انقضا 30/06/2019
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639923
احداث سامانه آبرسانی و آموزش نگهداری و اجرا در منطقه شمال غربی
تاريخ انقضا 02/07/2019
كشور: غنا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639922
احداث سدهای مخزنی جهت آبیاری 2 ولایت ینقل و ضنک در استان ظاهره
تاريخ انقضا 15/07/2019
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639921
عملیات نصب خط مرجع از سامانه زهکشی تا مخازن آبیاری در الرستاق
تاريخ انقضا 27/06/2019
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639919
نظارت و بازرسی تجهیزات ایمنی سد، پروژه نوسازی نیروگاه برقابی نورک
تاريخ انقضا 16/08/2019
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639918
پروژه عمومی نوسازی فاز دوم سامانه های آبرسانی در منطقه شمال
تاريخ انقضا 16/05/2020
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.