بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643558
نوسازی سامانه آبرسانی و تاسیسات آبیاری ناحیه بایزاک، استان ژامبیل
تاريخ انقضا 23/10/2019
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643557
عملیات احداث جاده تساگئانوور به یولانبایشینت به طول 25.8 کیلومتر
تاريخ انقضا 25/10/2019
كشور: مغولستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643556
بازسازی 32.45کیلومتر جاده ندوکو – ایزامگبو ، پروژه کمربندی آباکالیکی
تاريخ انقضا 31/10/2019
كشور: نیجریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643555
تامین، نصب و راه اندازی سامانه تهویه هوا در 63 کیوسک و 3 مرکز آموزش
تاريخ انقضا 15/10/2019
كشور: زیمبابوه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643554
نگهداری تجهیزات پست برق شامل سوئیچ‌گیرهای HV و LV در میسعید
تاريخ انقضا 13/10/2019
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643553
تامین وایر گالوانیزه و تی-بار Galvanized Wire and T-Bar وزارت زراعت
تاريخ انقضا 22/10/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643552
تامین، احداث و نصب نیروگاه خورشیدی 6MW مرانه در استان ریف دمشق
تاريخ انقضا 02/12/2019
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643551
جایگزینی سامانه کنترل و اندازه گیری واحد ایزومراسیون پالایشگاه حمص
تاريخ انقضا 17/11/2019
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643547
عملیات نوسازی مدارس متوسطه آندیمباتویوو در اوندانگوا،‌ منطقه اوشانا
تاريخ انقضا 25/10/2019
كشور: نامیبیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643546
گسترش و به روز رسانی زیرساخت‌های آموزشی کای‌گاناکزاب در هارداب
تاريخ انقضا 24/10/2019
كشور: نامیبیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.