بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649649
احداث سازه های مدیریت سیلاب در نئیک لوئیونگ، پروژه کریدور شهرها
تاريخ انقضا 22/04/2020
كشور: کامبوج
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649648
طراحی، تامین و نصب تجهیزات نیروگاه برقابی 120MW کوپیلی در آسام
تاريخ انقضا 04/05/2020
كشور: هند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649647
عملیات نوسازی جاده خولو – زارزما به طول 40 کیلومتر در منطقه باتومی
تاريخ انقضا 10/04/2020
كشور: گرجستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649646
خدمات مشاوره و نظارت بر احداث جاده موئدا – نگومانو به طول 160کیلومتر
تاريخ انقضا 09/04/2020
كشور: موزامبیک
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649645
احداث ساختمان و تاسیسات در دانشگاههای لیرا، کالونگو، اورا و کیتگوم
تاريخ انقضا 09/04/2020
كشور: اوگاندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649644
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی پنل‌های تولید برق خورشیدی (تمدید)
تاريخ انقضا 29/04/2020
كشور: کنیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649643
خدمات مشاوره و نظارت بر عملیات احداث جاده مومبسا – متواپا – کیلیفی
تاريخ انقضا 08/04/2020
كشور: کنیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649642
نوسازی زیرساخت شهرک نوین گذر در منطقه 14 جهت برنامه توسعه کابل
تاريخ انقضا 13/04/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649641
عملیات به روز رسانی زیرساخت جاده چهارسو، منطقه 20 شهرداری کابل
تاريخ انقضا 13/04/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649638
طراحی، نصب، تست و راه اندازی ابزار و تجهیزات تصفیه خانه آب، چاندپور
تاريخ انقضا 28/04/2020
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.