بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 657836
طراحی داخلی و اجرا جهت سالن چند منظوره مرکز ملی اوتیسم در الخوض
تاريخ انقضا 24/12/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 657835
خدمات نگهداری جانبی Turnaround جهت ایستگاههای میدان نفتی دخان
تاريخ انقضا 27/12/2020
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 657834
تامین ترانسفورماتور 300MVA 230kV جهت گسترش سامانه انتقال برق
تاريخ انقضا 26/01/2021
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 657833
اجرا و نگهداری ایستگاه انتقال و حمل پسماندها در روشه بوئیس (تمدید)
تاريخ انقضا 15/01/2021
كشور: موریس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 657832
تامین تجهیزات شامل لوله و اتصالات جهت نوسازی شبکه آب دار السلام
تاريخ انقضا 22/12/2020
كشور: تانزانیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 657831
عملیات احداث و تکمیل کانال دای – نینه جهت پروژه مدیریت راههای آبی
تاريخ انقضا 04/01/2021
كشور: ویتنام
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 657828
احداث سیلوی فولادی ذخیره برنج در باریشال، پروژه تاسیسات صنایع غذایی
تاريخ انقضا 12/01/2021
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 657827
عملیات اورهال و تامین قطعات مرتبط جهت نیروگاه 50MW فریدپور، داکا
تاريخ انقضا 07/01/2021
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 657826
عملیات احداث مخزن آب 30MIG در منطقه حتا جهت هیات برق و آب دبی
تاريخ انقضا 21/12/2020
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 657825
عملیات منفعل سازی Passivation جهت شنت رئاکتورهای 132kV در دبی
تاريخ انقضا 21/12/2020
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.