بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661338
عملیات نوسازی سامانه جمع آوری فاضلاب 600-800mm در منطقه ختلان
تاريخ انقضا 05/04/2021
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661337
طراحی، تامین، احداث و نصب پست برق 400/154/33kV در چیفتلیک‌کوی
تاريخ انقضا 04/05/2021
كشور: ترکیه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661336
طراحی، تامین و نصب تجهیزات مکانیکال و الکتریکال در نیروگاه کیال خوار
تاريخ انقضا 15/04/2021
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661335
تامین و نصب تجهیزات جهت احداث 2 پست‌ 230kV در دیبرتابور و بیکوجی
تاريخ انقضا 20/04/2021
كشور: اتیوپی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661334
عملیات ارتقاء راههای روستایی مناطق شیوانگ و چینسالی در موچینگا
تاريخ انقضا 30/04/2021
كشور: زامبیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661333
احداث سامانه مدیریت پسماند جامد و زیرساخت‌ مرتبط در استوئنگ‌سائین
تاريخ انقضا 22/04/2021
كشور: کامبوج
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661332
عملیات احداث مخزن و تاسیسات تصفیه جهت سامانه آبرسانی در الغباوی
تاريخ انقضا 27/04/2021
كشور: اردن
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661331
خدمات نگهداری فنی تاسیسات دریایی و سامانه های نفتی در میسعید
تاريخ انقضا 11/04/2021
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661326
نوسازی مخازن آب و تصفیه خانه جهت پروژه آبرسانی در منطقه مایلوسو
تاريخ انقضا 19/04/2021
كشور: قرقیزستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661325
عملیات احداث خط لوله فاضلاب جهت پروژه آب و مدیریت پسماند بیشکک
تاريخ انقضا 16/04/2021
كشور: قرقیزستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.