بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676959
نوسازی 40 کیلومتر جاده باختر – لوا کنت – آق‌مزار جهت پروژه شبکه راهها
تاريخ انقضا 05/08/2022
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676958
طراحی، تامین و نصب سامانه های برق خورشیدی در 13 منطقه روستایی
تاريخ انقضا 22/08/2022
كشور: کنیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676957
عملیات توسعه و اجرای پایانه شهری در کواتر بورنز، پروژه مترو اکسپرس
تاريخ انقضا 12/09/2022
كشور: موریس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676956
تامین و نصب ژنراتورهای دیزلی 1.8MW و مخازن سوخت در منطقه لوفا
تاريخ انقضا 12/08/2022
كشور: لیبریا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676955
تامین تجهیزات شامل بشکه های فولادی به مدت 5 سال جهت صنعت نفت
تاريخ انقضا 29/08/2022
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676954
عملیات احداث و نوسازی شبکه آبرسانی، پروژه توسعه آب استان تاشکند
تاريخ انقضا 16/08/2022
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676953
بازسازی سامانه آبرسانی ینگی‌یول، پروژه توسعه یکپارچه مناطق شهری
تاريخ انقضا 04/08/2022
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676952
بازسازی 85 کیلومتر جاده کورتی – بوریلبایتال، پروژه کریدور جنوب - غرب
تاريخ انقضا 04/08/2022
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676951
بازسازی و نصب 97 چاه زهکشی جهت نوسازی سامانه آبیاری ماکتارال
تاريخ انقضا 03/08/2022
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676948
خدمات نظارت و پشتیبانی جهت پروژه خط لوله صدور گاز میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 07/08/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.